Mardin’de Sıra dışı bir Müze, sıra dışı Müze Müdürü…

Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan Geliştirdiği sıra dışı Projeleri ile Ülke Gündemine oturdu.

Müze bilimsel bir akademi şeklinde çalışıyor. Yerel kurumlar ve üniversitelerle işbirliği içinde  dara Nusaybin mor Yakup Cizre bırca belek kazısı  ılısu barajı kurtarma kazıları gibi Her yıl 10 un  üzerinde Arkeolojik kazı çalışmaları yürütüyor yüzey araştırmaları yapıyor somut olmayan kültürel mirasın belgelenmesi ve yaşatılması için farkındalık çalışmaları yapıyor.  Yayınlar yapıyor. Müze eğitim çalışmaları yürütüyor. Büyük  bir İhtisas kütüphanesi mevcut . türkiyenin müze bünyesindeki  ilk ve tek restorasyon konservasyon ve analiz labaratuvarına sahip . Nusaybin mor yakup kilisesi Zeynel abidin cami müzenin yaptığı  kazı çalışmalar ile unesco geçici listesine girdi.

Dünyada Müzeler son 50 yıldır ziyaretçi odaklı bir anlayışı ile bir yandan katılımcılığı kapsayıcılığı ve eşit erişimi diğer yandan pazarlama, marka yaratma ve izleyici geliştirmeyi yönelik programlar yapıyor. Müze eğitim programları ile Müzeler, kimliğin oluşması için fırsatlar sunarlar. Ziyaretçiler müzede yer alan nesneler ve bilgi ile ilgilenirken, kendilerini ve kendi kültürlerinin yansımalarında keşfederler. Bu süreç öğrenenin yeni bağlantılar kurmasını, anlam oluşturmasını ve öğrenmesini sağlar.

Müze kültürüne sahip bilinçli ve eğitimli nesiller yetiştirmek için yola çıkan ve 10 bin öğrenciyi müze eğitimine alan Mardin Müze Müdürlüğü “Arkeopark Müze Eğitimi” çalışmalarıyla Türkiye’de müze eğitimi alanında uygulanabilecek model çalışmalar yapıyor.

Mardin Müzesinin vizyonu

Mardin Müzesi, “Tarihi eserlerin korunduğu ve ve turistler için sergilendiği yer” kimliğini aşarak izleyici geliştirmiş kentteki bilim, eğitim, eğlence merkezi olmuş ve tek seferlik ziyaretçiden sürekli ziyaretçiye hizmet eden bir kuruma dönüşmüştür.  Mardin Müzesinin stratejisi sadece ziyaretçiyi müze binası içine çekmek değil müzenin toplumun yaşamında bir değişim yaratmasıdır. Toplumu müzeye yaklaştırmak ve bireyler ile müze arasında iletişim kurarken bir yandan da somut ve somut olmaya kültür mirası ve korunması hakkında farkındalık yaratmaktadır. Müze, Koleksiyonundaki Kültürel nesnelerle sınırlı kalmayıp halkın kültürü,  gelenekleri ve yaşamını korumak bilinci ile halkın yaşamında bir değişim yaratmak çabasındadır.

Mardin Müzesi kentin kültürünü temsil etmekte olup Mardin’in arkeolojik kent tarihini Mardinlilere tanıtan bir müzedir.  Mardin’in kültürel çeşitliliği nedeniyle farklılıklara saygıyla yaklaşmak yolunda bir liderlik görevi de üstlenmektedir. Demokratik bir müze hizmeti vererek ve sosyal adalet kavramına inanarak farklı kültürlerle işbirliği yapmakta ve ziyaretçi çeşitliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Hem de kapısını o kentin çok önceki geçmişe kadar aralayarak…

 

Ülkemizde müze-toplum ilişkisinin sağlanamamasında akla gelen ilk neden müzelerin, toplum için öneminin halka aktarılamamış olmasıdır. Aynı zamanda hedef kitle belirtilmemekle birlikte, kültür ve turizm bakanlığı müzelerin öncelikli ziyaretçisinin turistler olması, müzelerin devlet katında turistik gelir kaynağı olarak algılandığını göstermesinin yanı sıra bunun toplumun genel bakış açısına yansıdığı da görülmektedir.

Bu sorunun giderilmesi, müzelere toplama, belgeleme, koruma ve sergilemenin yanı sıra, asli görevleri olan eğitim ve iletişim işlevlerini yerine getirecek vizyon ve yapıyı kazandırma gerekliliği, müzelerin içinde yer aldığı topluluğun tüm kültürel katmanlarına hizmet etmesini öngören kapsayıcı anlayışın geliştirilmesi ile mümkündür.

Müze eğitimi,  müze koleksiyonları ile ziyaretçi ilgileri arasında ilişki kurma sürecidir.  ve izleyici ile müze koleksiyonu arsısında iletişim kurmak amacıyla yapılan çalışmaların tümünü kapsar. Müze eğitiminin amacı Müzeyi bir yaşam biçimi haline getirerek toplumda bir müze kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak, Çocukta kültür varlıklarını tanıma, koruma, yaşatma bilincini geliştirerek ve kültürel mirasını koruyan, yaşatan farklılıklara saygı gösteren, demokrasi bilinci edinmiş, paylaşımcı ve kendisiyle barışık nesiller yetişmesini sağlamaktır.

Seyirci geliştirme stratejisi

Müzenin çevresinde toplum hizmeti bakış açısı ile bir topluluk oluşturup sürekli ve sürdürülebilir bir ilişki başlatılmıştır.

Müzenin ziyaretçi ve çevrenin beklentilerine cevap verecek şekilde işlevlendirilmesi düşünülmüştür. Mardinlilerin müzeye nasıl çekebileceği düşünülmüştür. Bu kitle daha önce müzeye gitmemiş müze deneyimi olmayan bireylerden oluşmaktadır. Müze ziyaretçisi olmayan bu kitlenin aktif müze kullanıcısı olmasını sağlamak amacı ile etkinlikler planlanmıştır.

Mahallede ve müzede geçici sergiler, konserler müze eğitimi atölye çalışmaları ve sokağın çiçeklendirilmesi gibi etkinlikler gerçekleştirerek mahalledekilerin kendi yaşam alanlarında birebir kullanılarak mahallenin merkezinde yer alan müze ile ilişki kurmaları sağlanmıştır.

Ziyaret için gelenlerin kendi kültürü ile doğrudan ilgili sergilere daha yoğun ilgisi nedeni ile Din ve inanç sistemi, ticaret, sosyal yaşam,  güç ve iktidar, savaş, süslenme ve beslenme başlıkları ile tematik sergileme yoluna gidilmiştir.

Halkla iç içe olmak için yeni iletişim ağları oluşturmaya başlanmış

Müzenin gelecekteki öncelikleri belirlenmiştir. Müzenin toplumsal rolü ve toplumsal adalete katkısı ile halkın yaşantıları değiştirmek için

Bilgilendirerek,

Danışarak,

Birlikte karar vererek,

Birlikte hareket ederek,

Bağımsız girişimleri destekleyerek.

Mardin’de varlığını sürdürmektedir.

MARDİN ÇİÇEK AÇIYOR!

Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan ve müze çalışanları öncülüğünde başlatılan çiçeklendirme çalışmasıyla ilkbaharın tüm renkleri Mardin sokaklarını süslemeye başladı. Pilot uygulama çerçevesinde Mardin Müze binası ve civarındaki sokaklar mahalle sakinlerinin de katılımıyla çiçeklerle canlanıp, renkleniyor.  Sokaklarını çiçeklenmesiyle birlikte tarihi Mardin sokaklarının güzelliği daha da belirginleşiyor. Cephelerdeki pencerelerin önüne çiçeklendirme için alçak ferforjeler konuluyor.

Müze ek binasının bulunduğu sokak, yerli yabancı binlerce turistin geçtiği bir güzergâh ve bu alanda Müze Müdürlüğü’nce başlatılan çiçeklendirme çalışmaları ile 3000 adet petunya, sardunya, camgüzeli çiçekleri ile sokaklar renklendi. Müze eğitimi çalışmaları kapsamında sokakta oturan mahalleli ile toplantılar yapan Müze Müdürlüğü bilgi alış verişinde bulundu. Mardin’in bu tarihi sokağını ve evlerini daha iyi korumak ve temiz tutmak ve için yapılan çalışmalar ile sokaktaki demir kapı ve korkuluklar boyanıp, çiçeklikler yapılıyor.

Bu çalışmalara ek olarak müze eğitim Çalışmaları Sokak sakinlerine tanıtılarak, burada gerçekleştirilen faaliyetlerden daha iyi yararlanılabilmesi için mahalleli ve çocuklarına yönelik tanıtımlar yapılıyor. Uygulama ile ilgili Müze Müdürü Nihat Erdoğan: ‘’Müzemizin sürdürdüğü müze eğitimi çalışmaları ile yaşadığımız, ait olduğumuz müze kent Mardin’in mimari ve kültürel özgünlüğüne ilişkin bir farkındalık ve kamuoyu bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Hem Somut hem de somut olmaya kültürel mirasımızın farkına ve önemine varılıp yaşatılarak kent sakinlerince bu mirasın sahiplenilmesi ve yaşatılması bizim açımızdan mutluluk vericidir’ dedi.

ÇALIŞMALARDA

Müze eğitimi çalışmaları kapsamında, geleneksel mimarinin yoğun olduğu sokaktaki evlerin sokak cepheleri elden geçirilip çiçeklendiriliyor. Metal kapılar nazara ve akrebe karşı kullanılan mavi rengine boyanıyor, çöp kovaları konuluyor. Çalışmalar sokak sakinlerinin de gönüllü katılımıyla devam ediyor. Sokak, komşular ile birlikte temizlenip düzenlendi ve dağınık olarak atılan çöpler için de çöp kovaları konuldu. Müze ve sokağını gezen turist ve ziyaretçiler uygulamayı oldukça beğenip bu güzel çalışmanın tüm tarihi Mardin sokaklarına yayılmasını dilediklerini vurguluyorlar.

MARDİN MÜZESİ

Mardin Müzesi; tarihi Mardin kentinin meydanında yer almakta olup iki ayrı binada hizmet vermektedir.  Müze binası, 1895 yılında Antakya Patriği İgnatios Behnam Banni tarafından “Süryani Katolik Patrikhanesi” olarak yaptırılmıştır. Binanın doğu kısmında Meryem Ana Kilisesi yer almaktadır. Binayı Süryani Katolik Vakfı’ndan satın alan Kültür Bakanlığı, restore ederek 2000 yılında “Mardin Müzesi” olarak hizmete açmıştır. Bina, güneye (ovaya) bakan U planlı ve üç katlı yapısı ile geleneksel “Mardin Evi” mimarisinin tüm karakteristik özelliklerini barındırmaktadır.

Müze’nin giriş katındaki avluda; Assurlar’dan Bizansa, Artuklular’dan Osmanlı Dönemine kadar Mezopotamya uygarlıklarına ait taş ve seramik eserler açık alan teşhirinde sergilenmektedir. Bu katta hediyelik eşya dükkanı, kafeterya, çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda oluşturulmuş “Arkeopark Müze Eğitim Salonu” yer almaktadır. Müze ziyaretçileri eğitim salonunda,  sikke basma, kök boya baskı, ebru, seramik yapımı gibi birçok atölye çalışmalarına katılabilmektedir. Müze binasının güneyindeki avluda Arkeopark ve 500 kişilik amfi tiyatro bulunmakta olup Arkeopark’ta çocuklar için Müze eğitimleri ve halk için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu alandaki çalışmalar www.arkeoparktabirgün.com sitesinde yayınlanmaktadır.

Müze Binasının birinci katında Roma dönemine ait mozaikler ve taş eserlerin bulunduğu açık teşhir alanı, sinema ve seminer salonu, eser depoları, bölgede yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarından çıkan eserlerin sergilendiği Arkeolojik Kazılar Teşhir Salonu bulunmaktadır. Müze’nin 2. katında dört adet kapalı teşhir salonu bulunmaktadır. Bu kattaki teşhirde tematik sergileme yapılmış olup, salonlarda Beslenme, Din ve inanç, Ticaret ve Üretim,  Güç – İktidar, savaş ve Sosyal Yaşam temalarına yönelik eserler sergilenmektedir. Bu temalar Paleolitik dönemden günümüze kadar bölgede yaşamış tüm uygarlıklara ait eserleri kapsamaktadır.

Ticaret salonunda en dikkat çeken teşhirlerden biri Kızıltepe Sürekli Köyü’ndeki kurtarma kazısında ele geçen Sürekli Definesi’nin bulunduğu kısımdır. Definede, 9 – 14. yüzyıllar arası Abbasiler, İlhanlılar, Eyyubiler, Bizanslılar, Zengiler, Artuklular gibi birçok medeniyete ait altın ve gümüş eserler bulunmaktadır.

Müze İdari binası müze binasının kuzeybatısında yer almaktadır. 19. yüzyıl geleneksel “Mardin evi” mimari özelliklerine sahip tescilli bir yapıdır. Güneye bakan, iki katlı L planlı, avlulu bir plana sahip yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mardin Valiliği tarafından restore edilerek 2012 yılında hizmete açılmış ve bir asma köprü ile Müze binasına bağlanmıştır.

Müze İdari binasında ihtisas kütüphanesi, sanat galerisi, konferans salonu, arşiv, uzman odaları, mescit ve müdüriyet birimleri bulunmaktadır.

Müze İhtisas Kütüphanesi 2010 yılında kurulmuş olup, koleksiyonundaki 6000 bin kitap ve dijital yayın arşivi ile birlikte 10 bine yakın kaynağı olan kütüphanede; Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Mimarlık, Felsefe, Mitoloji ve diğer birçok konuda çalışma yapacak araştırmacı ve öğrencilere yönelik donanımlı bir hizmet sunmaktadır.Bölgenin ihtisasa yönelik kaynak bulunduran en büyük kütüphanesi konumundadır.

Müze sanat galerisi, yılda yirminin üzerinde geçici sergiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu alan çok amaçlı salon olarak kullanılmakta ve 150 kişilik konferans ve performans alanı olarak ta hizmet vermektedir. Ayrıca, idari binada 50 kişilik bir konferans solonu da bulunmaktadır.

Müze’nin Restorasyon Konservasyon ve Analiz Laboratuvarları müze binasının batısındaki mekânlar üzerinde kurulmuş olup 250 m2 alana sahiptir. Laboratuvarda gümüş, bakır, tunç, demir ve bronz gibi metal eserlerle birlikte seramik, taş, cam, mozaik, ahşap, kağıt, deri, tekstil gibi organik ve inorganik tüm taşınabilir kültür varlıklarının restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılabilmektedir. Müze koleksiyonunda bulunan yaklaşık 40 bin eserin restorasyon ve konservasyon işlemlerinin tamamlandığı laboratuvarda, her geçen gün ilerleyen bilimsel çalışmalar, teknolojik donanım ve yeni sistemler takip edilerek çalışmalar sürdürülmektedir.Türkiye’de müze bünyesinde kurulan ilk ve tek analiz laboratuvarı olan Mardin Müzesi Analiz Laboratuvarı’nda  kültür varlıklarına ait taş, sıva, harç, toprak, seramik gibi malzemeler hassasiyetle analiz edilmekte ve restorasyonda kullanılacak yöntem ve malzemeler belirlenerek çözüm önerileri rapor halinde getirilmektedir.

Mardin Müzesi’nin 43 binin üzerindeki eseri modern müzecilik anlayışına uygun koruma koşullarına göre düzenlenen modern müze depolarında muhafaza edilmektedir. Sikkeler, özel tasarım sikke tablaları ve tablaların yerleştirildiği sikke dolaplarında korunmaktadır.

ARTUKLU HABER AJANSI-MARDİN

ABDULLAH ORTAÇ-ÖZEL HABER

Haberin Diğer Fotoğrafları

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir