13. ve 14. Olağan Genel Kurul Toplantısından

 

14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN