Tarihçe

AtaturkProfilPortre__ece1f9f69868

“Memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat’i lüzum vardır.”  

21 Şubat 1931-Konya

Gazi Mustafa Kemal

 

ARKEOLOGLAR DERNEĞİ TARİHÇESİ

1975 yılında Arkeologlar Derneği kurulur.

Derneğin kurucuları arasında Turgut BATUR, Yiğit SAYILGAN, Aykut ÖZET, Çetin ANLAĞAN, Nadir AVCI, Çelik TOPÇU, Sabri AYDAL, Asuman ÖVER, Sevindik DİLCİMEN ve Fikret TEK yer almaktaydı.

BATUR 003

1976 yılında Kurucu Yönetim Kurulu oluşturulur.

24 Şubat 1977 tarihinde ilk Genel Kurul Toplantısı yapılır.

23-24 Aralık 1978 tarihinde “Türkiye Arkeolojisi ve Arkeologların Sorunları” adlı panel düzenlenir. Panele Başbakan Bülent ECEVİT ve Kültür Bakanı Ahmet Taner KIŞLALI kutlama mesajı gönderir.

BATUR 002BATUR 001

BATUR

BATUR-001

BATUR-002

25 Şubat 1978 tarihinde 2. Genel Kurul Toplantısı yapılır.

24 Şubat 1979 tarihinde 3. Genel Kurul Toplantısı yapılır.

Yönetim Kurulu Turgut BATUR (Genel Başkan), Haluk YALÇINKAYA (Gn. Bşk. Yardımcısı), Yaşar TANZAN (Genel Sekreter), U. Jale SİREL (Geenel Sayman), Yiğit SAYILGAN (Üye), Nadir AVCI (Üye) ve Doğu MERMERCİ (Üye)’den oluşur.

12 Eylül 1980 tarihine kadar çalışmalarına hızla devam eden dernek, diğer meslek kuruluşları ile birlikte askeri darbe sonucunda kapatılır.

12 yıl sonra 1992 yılında Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği olarak tekrar açılır.

Bu yeni isimli derneğin kurucuları arasında; Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, İnci BAYBURTLUOĞLU, Emine AYNUR, Çelik TOPÇU, Mehmet SÖYLEMEZ, Müberra GÜNEL, Özgür ÇAVGA, Akif TARLAN, Fikri KULAKOĞLU ve Fulya SÖNMEZ yer alır.

1994 yılının Şubat ayında Genel Merkez tarafından İletişim Bültenleri çıkarılmaya başlanır.

1

1994 yılında Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi açılır.

1996 yılında Troya Barış Parkı için imza kampanyası başlatılır. Toplam 20.065 imza toplanır.

Troya Barış Parkı, 7.11.1996 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer.

1999 yılında “İDOL” adıyla üç ayda bir yayınlanan dergi çıkarılmaya başlanır.

idolopopo-001

2002 yılında Dernek adına Soner ATEŞOĞULLARI tarafından yapılan söyleşilerin yer aldığı “Arkeolojik Söyleşiler 1” adlı kitap yayınlanır.

1

2005 yılında Genel Kurul Kararı ile derneğin adı; Arkeologlar Derneği olarak değiştirilir.

2006 yılında Arkeologlar Derneği Mersin Şubesi kurulur.

2007 yılında Genel Kurul Toplantısında Derneğin adının; “Türkiye Arkeologlar Derneği” olarak değiştirilmesi için karar alınır. Değişiklik için İçişleri Bakanlığına başvurulur. Ancak gerekli koşullar sağlanamadığı için olumsuz yanıt alınır.

2007 yılında dernek Yönetim Kurulu Üyeleri arkeologların sorunlarını görüşmek üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü ile görüşür.

2008 yılında İDOL dergisinin basımına ekonomik nedenlerden dolayı ara verilir.

2010 yılında Kale Mahallesi, Kurnaz Sokok 5/1-2 Altındağ adresinde bulunan bina Altındağ Belediyesinden kiralanır.

2012 yılında Arkeologlar Derneği Mersin Şubesi kapanır.

2013 yılında Arkeologlar Derneği web sayfası yenilenir.

2013 yılın Kasım ayından itibaren üye aidatları Mobilaidat sistemi ile toplanmaya başlanır.

2015 yılında Arkeologlar Derneği Konya Şubesi kapanır.

2015 yılında Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi açılır.

2015 yılında yapılan etkinlikle Derneğin kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlanır.

2016 yılında Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi açılır.

header2