Tarihçe

“Memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat’i lüzum vardır.”  

21 Şubat 1931-Konya

Gazi Mustafa Kemal

ARKEOLOGLAR DERNEĞİ TARİHÇESİ

1975 – Arkeologlar Derneği kurulur.

Derneğin kurucuları arasında Turgut BATUR, Yiğit SAYILGAN, Aykut ÖZET, Çetin ANLAĞAN, Nadir AVCI, Çelik TOPÇU, Sabri AYDAL, Asuman ÖVER, Sevindik DİLCİMEN ve Fikret TEK yer alır.

BATUR 003

1976 – Kurucu Yönetim Kurulu oluşturulur.

24 Şubat 1977 – İlk Genel Kurul Toplantısı yapılır.

23-24 Aralık 1978 – “Türkiye Arkeolojisi ve Arkeologların Sorunları” adlı panel düzenlenir. Panele Başbakan Bülent ECEVİT ve Kültür Bakanı Ahmet Taner KIŞLALI kutlama mesajı gönderir.

BATUR 002BATUR 001

BATUR

BATUR-001

BATUR-002

25 Şubat 1978 – 2. Genel Kurul Toplantısı yapılır.

24 Şubat 1979 – 3. Genel Kurul Toplantısı yapılır.

Yönetim Kurulu Turgut BATUR (Genel Başkan), Haluk YALÇINKAYA (Gn. Bşk. Yardımcısı), Yaşar TANZAN (Genel Sekreter), U. Jale SİREL (Geenel Sayman), Yiğit SAYILGAN (Üye), Nadir AVCI (Üye) ve Doğu MERMERCİ (Üye)’den oluşur.

12 Eylül 1980 tarihine kadar çalışmalarına hızla devam eden dernek, diğer meslek kuruluşları ile birlikte askeri darbe sonucunda kapatılır.

1992 – Dernek Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği adıyla tekrar açılır.

Bu yeni isimli derneğin kurucuları arasında; Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, İnci BAYBURTLUOĞLU, Emine AYNUR, Çelik TOPÇU, Mehmet SÖYLEMEZ, Müberra GÜNEL, Özgür ÇAVGA, Akif TARLAN, Fikri KULAKOĞLU ve Fulya SÖNMEZ yer alır.

1994 – Genel Merkez tarafından İletişim Bültenleri çıkarılmaya başlanır.

1

1994 – Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi açılır.

1996 – Troya Barış Parkı için imza kampanyası başlatılır. Toplam 20.065 imza toplanır.

Troya Barış Parkı, 7.11.1996 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer.

1999 – “İDOL” adıyla üç ayda bir yayımlanan dergi çıkarılmaya başlanır.

idolopopo-001

2002 – Dernek adına Soner ATEŞOĞULLARI tarafından yapılan söyleşilerin yer aldığı “Arkeolojik Söyleşiler 1” adlı kitap yayınlanır.

1

2005 – Genel Kurul Kararı ile derneğin adı; Arkeologlar Derneği olarak değiştirilir.

2006 – Arkeologlar Derneği Mersin Şubesi kurulur.

2007 – Genel Kurul Toplantısında Derneğin adının; “Türkiye Arkeologlar Derneği” olarak değiştirilmesi için karar alınır. Değişiklik için İçişleri Bakanlığına başvurulur. Ancak gerekli koşullar sağlanamadığı için olumsuz yanıt alınır.

2007 – Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri arkeologların sorunlarını görüşmek üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü ile görüşür.

2008 – İDOL dergisinin basımına ekonomik nedenlerden dolayı ara verilir.

2010 – Kale Mahallesi, Kurnaz Sokok 5/1-2 Altındağ adresinde bulunan bina Altındağ Belediyesinden kiralanır.

2012 – Arkeologlar Derneği Mersin Şubesi kapanır.

2013 – Arkeologlar Derneği web sayfası yenilenir.

2013 – Üye aidatları Mobilaidat sistemi ile toplanmaya başlanır.

2015 – Arkeologlar Derneği Konya Şubesi kapanır.

2015 – Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi açılır.

2015 – Derneğin kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlanır.

2016 – Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi açılır.

2016 – Arkeologların ek göstergesinin 3600’e çıkarılması için girişimlerde bulunulur.

2016 – Arkeologlar Ne İstiyor? başlıklı manifesto yayınlanır.

2017 – Geçici İşçi Statüsünde çalışan arkeologların “Taşeron Yasası” kapsamına alınması için girişimlerde bulunulur.

2017 – Eğitim müfredatında arkeolojiye ve kültürel mirası tanıtan derslere yer verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunulur.

2018 – ‘Arkeologlar Ne İstiyor?’ temalı Arkeologlar Derneği kitapçığı yayınlanır.

2018 – Kaçak kazıların önlenmesi ve dedektör kullanımının yasaklanması için kampanya başlatılır.

2018 – Arkeologların. Üniversite Öğretim Üyeleri ve arkeoloji bölümü öğrencilerinin müzelere ücretsiz girmesi için çalışmalarda bulunulur..

2019 – Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi kapanır.

2019 – Ayda iki kere olmak üzere Arkeoloji Söyleşileri’ne başlanılır.

2019 – Üyelerimizle birlikte bilimsel ve tetkik arkeolojik ören yeri gezilerine başlanır.

header2