Arkeologlar Derneği (Turkish Archaeologists Association) Blog

0

ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ KURULAMAZ

Danıştay 14. Dairesi, I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş Enerji Santrallerinin kurulmasına izin veren, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 662 sayılı İlke Kararının yürütmesini durdurdu. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, alanda bilimsel kazı...

0

Boğaz’da tarihi keşif

Beşiktaş’ta metro istasyon inşaatında tarihöncesi olarak nitelendirilen neolitik döneme ait kalıntılara rastlandı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından sürdürülen kazılarda ortaya çıkan ve günümüzden 6 bin yıl öncesine gittiği tahmin edilen buluntuların İstanbul Boğazı için de...

0

Kahramanmaraş’taki Domuztepe Höyüğü’nde Sümerlilere Ait İzler Bulundu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi yakınlarda yer alan Domuztepe Höyüğü’nde, Sümer uygarlığını yaratan unsurların kökenine ilişkin bulgular tespit edildi. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Kelibişler Mahallesi yakınlarındaki höyükte 1996’da başlatılan kazı çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi...

0

Basın Bildirisi

BASIN BİLDİRİSİ 4-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Aydın ilinde yayınlanan bazı yerel gazetelerde çıktıktan sonra ulusal düzeyde yayın yapan yazılı ve görsel medyada da yer bulan, Afrodisias Müzesi Müdürlüğü ve Müdürlüğün yapmayı planladığı Karacasu...

0

Eğitim Müfredatımız ve Arkeoloji

Türkiye, dünyanın en zengin arkeolojik mirasına sahip ülkelerin başında gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim müfredatında Anadolu’nun tarihsel ve kültürel mirasını tanıtan konulara yer vermesi son derece önem taşımaktadır. Anadolu arkeolojisi ve kültürel mirasın...

0

Gölbaşı’nda 1600 yıllık “keçi” mozaiği

GELENEĞİ OLAN BİR MOZAİKTİR. Arkeologlar Derneği Başkanı Dr. Soner Ateşoğulları konuyla ilgili, “1600 yıllık olduğu tahmin ediliyorsa mozaiklerin Doğu Roma Erken Bizans döneminden kalmış olma ihtimali yüksek ancak üzerinde biraz daha çalışılma yapılması lazım....