3600 ile ilgili başvurumuz

Değerli Meslektaşlarımız,
Arkeolog ve müze araştırmacılarının ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması konusunda  Kültür ve Turizm Bakanlığının herhangi bir çalışmasının bulunup bulunmadığını öğrenmek üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmuştuk.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığından aldığımız 03.06.2014 tarih ve 107762 sayılı yazıda; “Müze araştırmacısı ve arkeologların ek göstergelerinin 3600′e çıkarılması hususunda yasal düzenleme yapılması Başkanlığımız görevleri arasında sayılmadığından konuya ilişkin herhangi bir görüş verebilmemiz mümkün bulunmamaktadır.”  denilmektedir.
Meslektaşlarımıza duyurulur.

L1180976

fotoğraf 4-002