Basın Bildirisi

BASIN BİLDİRİSİ

4-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Aydın ilinde yayınlanan bazı yerel gazetelerde çıktıktan sonra ulusal düzeyde yayın yapan yazılı ve görsel medyada da yer bulan, Afrodisias Müzesi Müdürlüğü ve Müdürlüğün yapmayı planladığı Karacasu Barajı Kurtarma Kazılarına ilişkin bazı olumsuz haberler Derneğimizi derinden üzmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile yapılması planlanan, Karacasu Barajı Kurtarma kazılarının hazırlık çalışmalarında, Karacasu Kaymakamlığı’nın rutin bir incelemesi ile başlayan ve ne yazık ki basına verilen yanlış bilgilendirmeler ile büyüyen olaylar sonucunda, bazı yayın organlarının haberlerinde ve haber yorumlarında Müze Müdürlüğü’nün kazı çalışmaları için özellikle Gaziantep ilinden personel getirdiği, yerel halktan personel çalıştırılmadığı yönünde görüşler ortaya konulmuştur.

Derneğimizce yapılan görüşmelerde; Afrodisias Müze Müdürlüğü tarafından Karacasu Barajı Kurtarma Kazısı’nın hazırlıkları için Karacasu ilçesi’nde ikamet eden 15 adet işçi istihdam edildiği, ikametgâh adresi Gaziantep olan sadece bir adet işçinin, İŞKUR’a yaptığı başvurunun kabul edildiği, Gaziantep kökenli bu işçinin de hem kazıya ilk başvuran engelli personel olması hem de vasıflı (şoför) niteliğe sahip olması nedeniyle Kazı Başkanlığı tarafından çalışması uygun görüldüğü bilgisine ulaşılmıştır.

Türkiye’de tarihi yüz yılı aşan arkeolojik kazılarda, kol gücüne dayalı çalışma yürütecek vasıfsız işçilerin seçiminde, kazının yapılacağı bölgede ikamet eden yurttaşların tercih edilmesi bir gelenektir. Ve bu gelenek Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün de prensiplerine uygundur. Ancak yine aynı gelenek gereği Kazı Başkanı vasıfsız işçilerin seçiminde ve özellikle de kazıda çalışacak uzman personelin (arkeolog, sanat tarihçisi, arkeoloji öğrencisi vb) seçiminde bilimsel kriterlere göre inisiyatif sahibidir. Kazı başkanı belirleyeceği kazı ekip üyesini, Bakanlığın mevzuatı gereği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün onayına sunarak çalışmalarını sürdürür.

Karacasu Barajı Kurtarma Kazısı’nda da uzman personelin yerel ya da bölgesel kriterlere göre seçilmiş olması beklenemez, bu durum bilim etiğine ve kazı geleneğine de aykırıdır. Kazıda çalışacak, özel yetenek sahibi vasıflı bir işçinin ülkenin farklı bir noktasından yaptığı başvurunun kabul ya da reddedilmesinde kazının bilimsel disiplinini dikkate alan Kazı Başkanı yetkilidir. Bu sebeple birkaç işçi ve uzman personelin yöreden alınmamasını sebep göstererek fırtınalar koparılmasını anlamakta zorlanıyoruz.

Yüz yılı aşkın bir çalışma geleneği ve Kültür Bakanlığının mevzuatı çerçevesinde titiz bir şekilde yürütülen arkeolojik kazılar sayesinde, Türk arkeolojisi, bilim dünyasında ön sıralarda hak ettiği yerini almıştır. Umarız bundan sonra bilimsel çalışmaların kendi gelenekleri doğrultusunda ilerlemesine olanak tanınır.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Arkeologlar Derneği Yönetim Kurulu

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir