Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının aşağıdaki başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşan bildiri özeti önerilerini göndermeleri gerekiyor.

Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından, 13-15 Kasım 2015 tarihlerinde “Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu” düzenlenecektir. Sempozyum çerçevesinde, akademik bir anlayış ile Nilüfer ilçesi, her türlü tarihsel, toplumsal, kültürel, arkeolojik, coğrafi ve çevresel boyutlarıyla ele alınacaktır. Sempozyumun Nilüfer ilçesinin tanıtımına katkı sağlanması, ilçenin turizme kazandırılmasında güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

 

Toplumumuzun içinde üretilen ve yoğrularak gelişen tarihi ve kültürel ürünlerin bilimsel etkinlikler ve yayınlarla öğrenilmesine katkı sağlamayı bir görev kabul ediyoruz. Nilüfer ilçesinin antik dönemlerden bu yana yaşadığı tarihi, toplumsal ve sosyal değişim ve gelişime ilişkin bildiriler hazırlanarak, ilçenin sahip olduğu tarihi değerlerin, doğal güzelliklerin ve turizm potansiyelinin irdelenmesini bekliyoruz. Ayrıca gelişen sanayi ile birlikte hızlı nüfus artışı ve bu gibi etkenlerin yarattığı olumsuzluklar karşısında bozulan ekolojik dengenin kent ve kentli yaşamı lehine nasıl çevrilebileceği konularında hazırlanacak bilimsel çalışmalar da bildiri konuları arasında yer alacaktır.

 

Sempozyuma aşağıdaki başlıklarda sunulacak bildiriler kabul edilecektir:

1-Tarihsel Süreçte Nilüfer

Antik Dönemde Nilüfer
Roma ve Bizans dönemi
Osmanlı dönemi
İşgal Dönemi
Milli Mücadele Dönemi
Cumhuriyet Dönemi

2-Nilüfer’de Halk Kültürü
Geleneksel yemekler
Ziraat ve hayvancılık
El Sanatları
Sosyal ve Kültürel Yaşam
Birlikte Yaşama Kültürü, İnançlar
Yörük, Göçmen ve Mübadele Kültürü

3-  Ekonomi ve Turizm
Tarım ve Hayvancılık
Sanayi ve ticaret

4- Demografik ve Sosyal Yapı
Demografik Özellikler
Göç Hareketlerinin Karakteristiği
Eğitim

5-Kentleşme Sorunsalları
Kentleşme, Kent Hayatı ve Yaşanılabilirlik
Depremsellik
Ekoloji

 

İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olarak, üç gün boyunca Nilüfer ilçemizi her yönü ile konuşarak tartışmaya yol açacak, yani Nilüfer konusunu bir bilgi harmanına dönüştürecek olan bu sempozyumun, Nilüfer ilçesi ile ilgili bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları oluşturması ve karar vericilere bilimsel bilgi desteği sunması arzulanmaktadır.

 

Sempozyumun düzenlenmesi, bildirilerin sunumunun gerçekleştirilmesi, konukların yol giderleri, ağırlanması-konaklaması ve sempozyum kitabının yayınlanması Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, bildiri sahiplerine makalelerini usulüne uygun şekilde zamanında teslim etmeleri koşulu ile telif ücreti de ödenecektir.

 

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özeti önerilerini 16 Eylül 2015 tarihine kadar nilufersempozyum@nilufer.bel.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Ayrıca her iki dilde simültane tercüme yapılacaktır.

 

Kabul edilen bildiriler, özetlerin sempozyum bilim kurulunca değerlendirilmesinden sonra ilan edilecektir. İkinci duyuruda ayrıca konaklama, ulaşım ve makale yazım kuralları hakkında ayrıntılı bilgi de verilecektir.

 

SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN: Nilüfer Belediyesi

 

DÜZENLEME KURULU:

Prof. Dr. Mustafa Şahin

Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim

Yrd. Doç. Dr. Doğan Yavaş

BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu

Prof. Dr. İ. Hakan Mert

Prof. Dr. Feridun Özgümüş

Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa

Prof. Dr. Muhtar Kutlu

Prof. Dr. Cafer Çiftçi

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu

Doç. Dr. Derya Şahin

Prof. Dr. Hatice Şahin

 

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bildirinin özgün ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Amaç, yöntem ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin 16 Eylül 2015 tarihine kadar nilufersempozyum@nilufer.bel.tradresine, doc formatında dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak düzenleme ve bilim kurulu üyelerince değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler “kabul/şartlı kabul/ret” biçiminde olacaktır. Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Tarih ve Turizm Bürosu:

Onur Ulutaş

Nurgül Çetin

Evrim Gülay Köksal

 

İLETİŞİM

Telefon: 4441603- (224) 486 62 74

Faks: (224) 2959515

Elektronik posta: nilufersempozyum@nilufer.bel.tr

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Sempozyum duyurusunun ilanı 15 Temmuz 2015
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 16 Eylül 2015
Kabul edilen özetlerin bildirimi 29 Eylül 2015
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih 1 Kasım 2015
Sempozyum kesin programının ilanı 8 Kasım 2015
Sempozyum 13-15 Kasım 2015
Basılacak bildiriler için son gönderim tarihi 4 Aralık 2015
Sunulan bildirilerin yayımlanması Ocak 2016

 

 

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

ODRYSES’TEN NİLÜFER’E ULUSLARARASI NİLÜFER SEMPOZYUMU

13-15 Kasım 2015 / Bursa

 

BAŞVURU FORMU / PARTICIPATION FORM

SOYADI / SURNAME                : …………………………………………………………..

ADI / NAME                                            : …………………………………………………………..

UNVAN / TITLE                                     : …………………………………………………………..

ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY                : ………………………………………………………….

BÖLÜM / DEPARTMENT         :…………………………………………………………..

ADRES / ADDRESS                   :……………………………………………………………

ŞEHİR / CITY                             :……………………………………………………………

ÜLKE / COUNTRY                    :……………………………………………………………

TELEFON / PHONE                  :……………………………………………………………

FAKS / FAX                                :……………………………………………………………

E-POSTA/ E-MAIL                     :……………………………………………………………

 

ÇALIŞMA ALANI / RESEARCH FIELD

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BİLDİRİ BAŞLIĞI / PAPER TITLE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BİLDİRİ ÖZETİ / ABSTRACT

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ANAHTAR KELİMELER / KEY WORDS

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

KULLANILAN KAYNAKLAR

…………………………………………………………………………………………………….

ÖZGEÇMİŞ / C.V.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir