FEDERASYONA DOĞRU ADIM ADIM İLERLİYORUZ.

Müzecilik, kültürel miras ve görsel sanatlar alanında çalışan (ve aşağıda isimleri yer alan) derneklerimizin, daha güçlü bir yapıya kavuşması ve birlikte hareket edebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi hususlarında neler yapılabileceğini değerlendirilmek üzere 27.01.2015 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 

Dernekler Adına Katılımcılar:

Arkeologlar Derneği

Dr. Soner ATEŞOĞULLARI (Başkan)

M. And ATASOY (Başkan Yrd.)

Aynur TALAAKAR (Yönetim Kur. Üys.)

Mehmet AKALIN (Dernek Üyesi)

Müzeciler Derneği

Hakan Melih AYGÜN (Başkan)

İsmail DURAN (Başkan Yrd.)

Tolga SARIASLAN (Yönetim Kur. Üys.)

Anadolu Sanat Tarihçiler Derneği

Kerime SENYÜCEL (Başkan)

Tekin SÜLLÜ (Başkan Yrd.)

Prof. Dr. Nakış KARAMAĞARALI (Yönetim Kur. Üys.)

Mehmet DEMİR (Yönetim Kur. Üys.)

Hızır İNAN (Yönetim Kur. Üys.)

Kültür Sanat Emekçileri; Müzeciler, Arkeologlar, Sanat Tarihçiler, Restoratörler ve Görsel Sanatçılar Derneği.

Hızır İNAN (Başkan)

Prof. Dr. Ali Uzay PEKER (Başkan Yrd.)

Tekin SÜLLÜ (Yönetim Kur. Üys.)

Görüşler Hakkında Kısa Notlar:

Kültür Sanat Emekçileri; Müzeciler, Arkeologlar, Sanat Tarihçiler, Restoratörler ve Görsel Sanatçılar Derneği: Derneklerin birlikte hareket etmesi, tabanda birlik beraberlik ruhunu daha da pekiştirecektir. Birlikte hareket etmek için en uygun ve kurumsal zemin “federasyon” haline gelmektir. Başlangıçta ve mevzuatın öngördüğü biçimde en az beş dernekten oluşan,  daha sonra tüm ülke sathında “Kültürel Miras” konularında faaliyet gösteren, ortak amaçlı diğer dernekleri de federasyonun bünyesine alarak geniş kitlelere hitap edebilecek bir “KÜLTÜREL MİRAS DERNEKLERİ FEDERASYONU” kurmak.

Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği: Federasyon kurulması fikrini doğru bulmaktayız. Bu yöntem derneklerimizin bir araya gelmesi için önemli bir adım alacaktır.

Müzeciler Derneği: Federasyon kurulmasına sıcak bakıyoruz. Ancak bunun ön aşaması olarak, derneklerin birlikte hareket etme kabiliyetlerini geliştirebilmesi için öncelikle Dernekler Kanununda yer alan “Platform” uygulamasının hayata geçirilmesini tavsiye ediyoruz.

Arkeologlar Derneği: Birlikte hareket etmeyi yararlı ve gerekli görüyoruz. Federasyona biz de sıcak bakıyoruz. Ancak dernek yönetimi zaten meşakkatli bir süreç, bunun üzerine bir de federasyon yapısının yeni bir yük getirip getirmeyeceğinin iyi hesaplanması gerekiyor. Öncelikle ortak bir “Platform” oluşturarak bu yapıya geçmeyi daha sağlıklı buluyoruz.

Toplantıda dernek yöneticilerimizin görüşlerini beyan etmeleri ve konuya ilişkin yasal düzenlemelerin ele alınmasının ardından yapılan müzakereler neticesinde;

Derneklerimizin birlikte hareket etmesinin mesleki örgütlenmede önemli bir sinerji yaratacağı, kanuni bir hak olan federasyon yapısına geçmenin nihaî hedef olarak belirlenmesine sıcak bakılmakla birlikte bu konuda yetkinin derneklerimizin Genel Kurullarına ait olması nedeni ile öncelikle konunun Genel Kurullarımızda değerlendirilmesinin sağlanması; ancak iş birliğine yönelik adımların zaman kaybedilmeden atılabilmesi için derneklerimizce ortak bir Platform oluşturulması uygun görülmüştür. Platform oluşturulmasına ilişkin yetkinin derneklerimizin Yönetim Kurullarında olması nedeni ile konunun derneklerimizin yetkili organlarında tartışmaya açılması ve oluşturulacak platformun amacının öncelikle KÜLTÜREL MİRAS DERNEKLERİ FEDERASYONU” kurulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi şeklinde belirlenmesinin uygun olacağı hususları toplantıya katılım sağlayan dernek temsilcilerince ortak görüş olarak benimsenmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

1619195_10153135140144391_6358782255461257564_n 1932682_10153135140149391_4720825663438680632_o 10339487_10153135140899391_7826089201069390440_o 10403902_10153135140434391_9032136942272666604_o 10498633_10153135141154391_4519922663311019259_o 10636523_10153135139264391_4181892417549417765_o 10679515_10153135141549391_429078379336826733_o 10857096_10153135140634391_5925722659847891197_o 10952142_10153135141319391_4509090251402707195_o 10960407_10153135141434391_584360390784711435_o

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir