II. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

2014 II. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ  SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ

11-13 Aralık 2014  tarihlerinde  gerçekleştirilecek olan II. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu davetiyesi aşağıdadır. Sempozyum bildirim özetlerinin gönderileceği son tarih 15 Kasım 2014’tür.

II. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

11-13 Aralık 2014 – İSTANBUL

Üzerinde yaşadığımız kadim coğrafyanın kültürel geçmişinin izleri ile uğraşan bizler, bu izleri anlamak ve anlatabilmek hedefiyle başladığımız çalışmalar doğrultusunda, II. İstanbul Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu’nda, dünü, bugünü  ve yarını konuşmak için toplanıyoruz.

Kuşkusuz arkeoloji  denince akla ilk “geçmiş zamanlar” gelir; ancak geçmiş, günümüz yaşantısının içinde bilinçli bir şekilde var olmaya devam etmez ise, tarihsel süreç içinde insanlığın  yaşadığı  gelişim yeteri kadar karşılık bulamaz. Sürecinden kopmuş bir uygarlık anlayışı, bizi söylencelerle kurulan bir geçmiş algısı içerisinde bırakır ve kendimizi doğru tanımlamamıza engel olur.

Osman Hamdi Bey’le başlayan, 2014 yılı içinde kaybettiğimiz değerli hocamız Halet Çambel’le devam eden bir süreçte arkeologlar ve sanat tarihçiler,  arkeolojiyi  “eser toplayıcılık” olmaktan çıkartıp geleneği olan bir sosyal bilime dönüştürmüşlerdir. “Bizden” ve “bizden olmayan”  ayrımına düşmeden, yaşadığımız coğrafyanın tüm kültürlerini  bu çerçevede ele alarak, temelinde  evrensellik ve toplumsallık  olan bilim anlayışı  geleneğini önemsiyor ve sahipleniyoruz. Bu bağlamda, 11-13 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenecek II. İstanbul Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu’nu aşağıda konu başlıklarını oluşturduğumuz çerçevede bu geleneğe adıyoruz.

Yoğun çaba harcayarak kolektif çalışma şeklimizi ve amatör ruhumuzu kaybetmeden oluşturduğumuz platforma güç verip, sürekli hale getirmek için hazırlamış olduğumuz bu programa izleyici, organizatör veya konuşmacı olarak (sunumlarınızla) dâhil olmanız dileğiyle.

Sempozyum bildirileri tüm disiplinlere açık olmakla birlikte, öncelikli olarak davetli bölümler: Arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, mimarlık tarihi, restorasyon, hititoloji, tarih, sosyoloji, antropoloji, hukuk, felsefe.

  • İSTANBUL ARAŞTIRMALARI
  • YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARI
  • KURTARMA KAZILARI VE KENT ARKEOLOJİSİ
  • DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR
  • KÜLTÜREL MİRAS VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
  • TEORİK ÇALIŞMALAR
  • MESLEKİ DENEYİMLER
  • ARKEOLOGLARIN VE SANAT TARİHÇİLERİN MESLEKİ AÇIDAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  • SİT ALANLARINDA EKOLOJİK VE KÜLTÜREL KORUMA
  • ARKEOLOJİK KAZI BÖLGELERİNDE SÜRDÜRÜLEN SOSYAL  PROJELER VE ÖNERİLER

Bilimsel anlamda zengin olduğu kadar, toplumsal olan , mesleki sorunların da  konuşulup tartışıldığı heyecan dolu bir sempozyumda buluşmayı temenni ediyoruz.

Saygılarımızla…

SEMPOZYUM DÜZENLEME ve YÜRÜTME KURULU

İletişim Bilgileri:

İnternet sitesi: http://www.sempozyumistanbul.wordpress.com/

E-Posta: istanbulsempozyum2014@gmail.com

Etkinlik Sayfası: https://www.facebook.com/events/1469406249955712/

Adres: Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, Şehit Muhtar Mahallesi, İmam Adnan Sokak, No. 24, K.2, 34435

Beyoğlu – İstanbul

TOPLANTI

2014 Öğrenci Sempozyum Organizasyonu

Birincisi 2012 yılı içinde yapılan “I. İstanbul Arkeoloji ve Sanat tarihi Öğrenci Sempozyumunun”  ikincisinin çalışmaları için 21  Mart Cuma günü Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’inde toplantı yapılacaktır. Organizasyonuna katkıda bulunmak isteyen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri saat 18:00’de Arkeologlar Derneği İstanbul şubesinde yapılacak toplantıya davetlidir.

(Toplantılar her cuma  aynı saatte yapılacaktır.)

Sempozyum iletişim için mail adresi: istanbulsempozyum2014@gmail.com

Telefon :

0506 510 85 55

0532 517 85 49

0531 363 14 49

Dernek Adres:Şehit Muhtar Mahallesi, İmam Adnan Sokak, No: 24, K.2, Beyoğlu İstanbul 34435 Türkiye

(İngiliz Kültür Dil okullarının  karşısı )

Osman Hamdi Bey , Nemrut 120163_orj

29-30 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen I. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu Değerlendirme Bildirisi:

Birincisi düzenlenen İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşmiştir. İstanbul’da eğitim gören arkeoloji ve sanat tarihi öğrencilerinin Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği  sempozyumun ilk günü olan  29 Kasım’da  daha çok yüksek lisans, doktora  tez çalışmalarının sunumu ile başlamış ;  lisans öğrencilerinin hazırlamış olduğu sunumlarla devam etmiştir. Sunumlarda tarih öncesi dönemden Osmanlı dönemine kadar geçen süreçte insanlığın ortak kültürel geçmişi bilimsel bir çerçeve ile ele alınmıştır. İstanbul ve Anadolu coğrafyasında yapılan birçok kazı tanıtılmış, bilimsel bir paylaşım ortamı yaratılmıştır. Öğrencilerin kazılarda edindiği deneyimler diğer katılımcılar  ile paylaşılmıştır.  Birinci günün sonunda  öğrenciler kazılarda yaşadıkları  sorunları dile getirmiş, bu sorunların tartışılabileceği bir platform önerisinde bulunmuştur. Sempozyumun ikinci günü  olan 30 Kasım’da ise kültürel miras yönetimi kapsamında kent arkeolojisi ve İstanbul araştırmaları, sempozyumun  önemli diğer  gündemleri arasındaydı. Bu kapsamda İstanbul’da son yıllarda yoğunlaşan kentsel dönüşüm faaliyetleri ile arkeolojinin ilişkisi sorgulanmıştır. İstanbul içerisinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından  yürütülen  kurtarma kazıları ,İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları projesi , Yoros Kalesi kazısı olumlu tartışmalara konu olmuşken, sur içerisindeki yapılaşma ve Yarımburgaz Mağarası’nın tahribat süreci eleştirel tutumlarla ele alınmıştır. Buradan yola çıkılarak öğrencilerin dikkati bu çalışmalara  çekilmesi hedeflenmiştir. Sempozyumun son günü olan 1 Aralık 2012 tarihinde, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin resmi izni ile gerçekleştirilmesi planlanan Yenikapı arkeolojik kazı gezisi kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. Sempozyumun gerçekleştiği tarihlerde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri derslerini erteleyerek öğrencilerin sempozyuma katılmalarına olanak  sağlamış, bu da sempozyuma olumlu şekilde yansımıştır. Öğrencilerin kendi aralarında bilgi paylaşımı, mesleki sorunlar ve çözüm önerileri, bunun yanında İstanbul gündemiyle bir araya gelişleri devam ettirilmesi ve 2.sinin sempozyum çalışma ekibi genişletilerek yeni üniversitelerin de katılımıyla 2014 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanmıştır. Arkeolojinin toplumsallaştırması  tartışmasının da gündemler arasına alınması 2014 yılı için yeni bir gündem olmuştur. Yoğun emek harcayarak oluşturduğumuz bu platforma güç verip sürekli hale getirmek için hazırlamış olduğumuz bu programa katılımcı, organizatör olarak veya sunumlarınızla dâhil olmanız dileğiyle. Bu çalışmalara katılmak isteyenler sempozyumarkeosanat@gmail.com adresine mail atarak sempozyum ekibiyle iletişim kurabilirler. Desteğini gördüğümüz Ege Yayınları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Aktüel Arkeoloji Dergisi ve Arkeologlar derneği İstanbul şubesi, Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’ne  ve sempozyumu haberleştirerek  yaygınlaşmasını sağlayan basın yayın kuruluşlarına ve son olarak  ismini tek tek sayamayacağımız  bir çok kişiye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Sempozyum düzenleme kurulu.

Afiş Yeni Adres - Kopya170934_orj2012 Afiş

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir