İstanbul Şubesi

ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU

1. Gülbahar BARAN ÇELİK (Başkan)

2. Zeynep KUBAN (Başkan Yardımcısı)

3. Sırrı ÇÖMLEKÇİ (Sekreter)

4. Hasan BİNAY (Sayman)

5. Yiğit OZAR (Üye)

DENETİM KURULU ÜYELERİ

1. Nezih BAŞGELEN

2. Müjde PEKER

3. Emir SON

 

Adres : Şehit Muhtar Mahallesi, İmam Adnan Sokak, No: 24, K.2, Beyoğlu/İSTANBUL 34435 TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 245 93 10

Faks: +90 (212) 245 93 11

E-Posta: istanbul@arkeologlardernegist.org

Web Sayfası: http://www.arkeologlardernegist.org

Facebook: Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi

Twitter: @ArkeoDerist