2019 Yılından Beklentilerimiz

2018 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık…

Tüm arkeologların ve arkeoloji alanına katkı veren paydaşlarımızın yeni yılını kutlar, yeni yılın mesleğimiz açısından yeni kazanımlar getirmesini dileriz.

Arkeologlar Derneği olarak 2019 yılında;

 • Arkeologlara daha fazla kadronun verildiği,
 • Arkeologların ek göstergelerinin 3600’e çıkarıldığı,
 • Arkeologların, arkeoloji bölümü öğretim üyesi ve öğrencilerinin müze ve ören yerlerine ücretsiz girdiği,
 • Kültür varlıklarımızın tahribine neden olan dedektörlerin yasaklandığı,
 • Definecilerle daha etkin mücadele edildiği,
 • Kaçak kazıların önlenmesi için daha fazla çabanın gösterildiği,
 • Kaçak kazı yapanlara ağır cezaların verildiği,
 • Eğitim müfredatında arkeolojiye ve kültürel mirasın korunmasına daha fazla yer verildiği,
 • Kültür varlıklarımızın korunması konusunda daha fazla eğitim çalışmasının yapıldığı,
 • Üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde eğitimin kalitesinin yükseltildiği,
 • Arazi teşkilatı kurulması için gerekli mevzuat çalışmalarının başlatıldığı,
 • Merkez ve taşrada çalışan meslektaşlarımızın görev yolluklarının arttırıldığı,
 • Kötü restorasyon uygulamalarının son bulduğu,
 • Tarihi yapılarda restorasyon yapan müteahhitlerin daha iyi denetlendiği,
 • Arkeologların ve arkeolojik kazıların imar rantının önünde bir engel gibi görülmediği,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin arttırılarak arkeolojik kazı ve araştırmalara daha fazla ödeneğin ayrıldığı,
 • Kazı ödeneklerinin harcama usullerinin basitleştirildiği,
 • Bakanlar Kurulu izinli kazılar üzerindeki bürokrasi yükünün azaltıldığı,
 • Bilimsel düzeyde yayın yapmayan kazıların ruhsatının iptal edildiği,
 • Arkeologların taşeron işçi mantığında çalıştırılmadığı,
 • Müze ve ören yerlerine yeterli güvenlik görevlisinin verildiği,
 • Yerli yabancı kazı ayrımının yapılmadığı,
 • Meslek etiği ilkelerinin biran önce hayata geçirildiği,
 • Baraj yapıyoruz diye onbinlerce yıllık taşınmaz kültür varlıklarının feda edilmediği,
 • Her üniversiteye bir arkeoloji bölümünün açılmadığı,
 • Meslektaşlarımızın toplumda hak ettiği saygıyı gördüğü,
 • Büyükşehir Belediyelerinin bünyesinde yer alan KUDEP’lerin daha fazla arkeolog istihdam ettiği,
 • Arkeologların Kültür ve Turizm Bakanlığında üst düzey yöneticiliklere atandığı,
 • Medyanın arkeologlara daha saygılı olduğu,
 • Medyada yalan yanlış arkeoloji haberlerinin yapılmadığı,
 • Medyanın tarihi eser operasyonlarında ele geçen eserlere fiyat biçmediği,
 • Ulusal medyanın kendini arkeoloji konusunda eğittiği,
 • Müzelerin daha çağdaş bir yönetim anlayışına geçtiği,
 • Müzelerde çalışan arkeologların en az bir konuda uzmanlaştığı,
 • Müze uzmanlarının akademik kariyer yapmaları konusunda özendirildiği,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığının mesleğimizle ilgili konularda derneğimizle işbirliği yaptığı,
 • ve Türk Arkeoloji Enstitüsü’nün kurulduğu,

bir Türkiye görmek istiyoruz.

 

Arkeologlar Derneği Yönetim Kurulu Adına

Dr. Soner Ateşoğulları

Genel Başkan

 

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir