III. Millî Kültür Şûrası Sonuç Raporu Yayınlandı

03-05 MART 2017 Tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan III. Millî Kültür Şûrası’nın Sonuç Raporu Yayınlandı.

KÜLTÜR VARLIKLARI, MÜZELER VE ARKEOLOJİ

KOMİSYON RAPORU

Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyonunda sırasıyla;

• III. Millî Kültür Şûrası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığının yeni bir kültür politikası oluşturması ve müzelerini yeniden yapılandırması yönünde bir seferberliğe vesile olması,

• Müzelerimizde araştırma, ölçme, değerlendirme ve raporlamayla üst yönetimi bilgilendirecek birimler kurulması veya bu işlevi müzelerimize dışarıdan sağlayacak iş paydaşlarının temin edilmesi,

• Müzelerimizde mutlaka müzenin içeriğine/koleksiyonuna uygun donanıma sahip yabancı dil bilen ve bilimsel ölçekte yayın yapma kapasitesine sahip nitelikli uzmanların görevlendirilmesi ve müzelerimizin mutlaka profesyonel kadrolarca yönetilmesi,

• Müzede çalışacak personele, eserlerin korunmasına yönelik hizmetiçi eğitim verilmesi,

• Müze uzmanı, konservasyon ve restorasyon uzmanı eksikliğinin ivedilikle giderilmesi,

• Müzelerimizin konservasyon ve restorasyon laboratuvarı eksikliğinin bir an önce giderilmesi,

• Müzelerimizin eser depolarının bilimsel bir yaklaşımla yönetilmesi,

• Mesleki heyecanların canlı tutulması ve üretilen hizmetlerin kalitesinin artırılmasını teminen farklı unvanlarla görev yürüten müze uzmanları arasındaki özlük hakları farklılıklarının giderilmesi,

• Ülkemizde konservasyon – restorasyon alanında bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yürütmek üzere bir enstitü kurulması,

• Müzelerin saklama ve sergilemenin ötesinde birer eğitim kurumu olarak işlev görmesine yönelik adımların atılması,

• Müzeler ve ören yerlerini kapsayan, sürdürülebilirlik esaslı bir kültürel peyzaj politikasının derhal hayata geçirilmesi,

• Kültür varlıklarımızın turizme kaynak yaratan bir değer olarak basit kâr anlayışıyla değil, kalıcı varlıklar olarak ve koruma – kullanma dengesi içerisinde devamlı kazanç sağlayacak biçimde değerlendirilmesine yönelik politikaların hayata geçirilmesi,

• Müzelerimizin yapım ve onarımlarının mutlaka müze uzmanları ile yapılan kapsamlı görüşmeler sonucu biçimlenmesi; onarımı üstlenen ekibin mutlaka müzenin koleksiyonunun gerektirdiği koşulları tanımasına dikkat edilmesi; koleksiyon hakkında bilgi edinerek yola çıkılması ve tasarım yapılması,

• Ülkemizin tapu senetleri sayılan eski mezarlıklarımızdaki taşların belgelenerek yayımlanması,

• Yurtdışına sergi gidişi ve yurtdışından sergi gelişinin teşvik edilmesi ve bu konuda batıdaki algının değişimine ve tanıtıma öncelik verilmesi,

• Ülkemizin mevcut kültür envanteri veri tabanlarının birleştirilerek standart hale getirilmesi ve söz konusu veri tabanının sürekli güncellenmesi,

• Kültür varlıklarının tespiti, korunması ve bunlara yönelik kaçak kazıların önlenmesiyle ilgili yeni bir yapılanmaya gidilmesi ve yurtdışındaki örnekler gibi arazi teşkilatının ihdas edilmesi,

• Müzelerde markalaşma, kurumsal kimlik, kaynak yaratma ve pazarlama konularında günümüzün bilimsel verileri ışığında profesyonel yaklaşımlara öncelik verilmesi,

• Akreditasyon sistemlerinin teşvik edici bir yöntem olarak devreye girmesi, (Yayın sayısı, kaç kez referans gösterildiği, kaç geçici sergi gerçekleştirdiği, eğitim etkinliklerine katılım oranı, ziyaretçi sayısı, yerli ve yabancı diğer müzelerle işbirlikleri ve sonuçları gibi verilerle müzelerin performanslarını ölçmek kadar müzenin iyi yönetimini sağlamak açısından da önemlidir.)

• Müzelerde koleksiyon yönetiminin yanı sıra eğitim, yayın, iletişim ve tanıtım gibi faaliyetlere de önem verilmesi,

• Müze ziyaretçi yönetimine özel hassasiyet gösterilmesi,

• Müzelerin kapılarını yerli ve yabancı araştırmacılara açabilecek bir sistemin getirilmesi,

• Kültür ve Turizm Bakanlığının genel bütçeden aldığı payın, bütün bu hedeflerine ulaşabilmesini sağlayacak oranda artırılması teklif edildi.

III. Millî Kültür Şûrası Sonuç Raporu

Ekran Alıntısı

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir