2017 Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İçin İstenen Arkeolog ve Sanat Tarihçisi Kadroları Reddedildi

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Görüşülmekte olan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolog ve sanat tarihçisi kadrolarına 2.000 kadro isteği Maliye Bakanı tarafından reddedildi.

 Musa Çam (İzmir) Utku Çakırözer (Eskişehir) Kadim Durmaz (Tokat) Bihlun Tamaylıgil (İstanbul) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığında Görüşülmekte olan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nda aşağıdaki cümlenin eklenmesini talep etmişlerdir.

 İşte o cümleler:

 “Ayrıca 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolog ve sanat tarihçisi kadrolarına 2.000, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 20.000 kadro tahsis edilmek üzere yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı 22.000 adettir.”

 BAŞKAN – Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz?

 MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

 BAŞKAN – Sayın Çam…

 MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Bakan, bu bütçe görüşmeleri süreci içerisinde bütün bakanlıklarda görev yapan veyahut da görev yapmak isteyen birçok üniversite mezunu bize ve AKP milletvekilleri dâhil olmak üzere gerek telefon mesajı gerekse mail ortamında binlerce geliyor. Dün mesela Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bütçesini görüşüyorduk, yüzlerce, binlerce ziraat mezunu, veteriner ve gıda mühendisi bizleri mesaj bombardımanına tabi tuttu. Bu insanlar okullarını bitiriyor, dört yıllık, beş yıllık fakültelerden mezun oluyorlar, piyasada iş bulamıyorlar ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kadro açmasını talep ediyorlar. Dün Bakana da söyledik, Maliye Bakanlığı bize bütçe ayırırsa biz de kadro tahsis ederiz, bu konuda ihtiyaçlarımız da var diyor. Dolayısıyla, işin patronu sizsiniz, özellikle Millî Eğitim ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dâhil olmak üzere, Kültür Bakanlığı dâhil olmak üzere, arkeologlar dâhil olmak üzere; onların önümüzdeki dönemlerde kadro ihdaslarına ihtiyaçları var. Maliye Bakanı olarak bu konuda çok pinti davranmayın, biraz daha cömert davranın, eli açık davranın; bu kadroları ihdas edin diyorum. Teşekkür ediyorum.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim. Sayın Bakanın katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

 Haber sanatinyolculugu adlı siteden alınmıştır.

hükümet-kadro

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir