25. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve II. Uluslararası Müzecilik Çalıştayı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen “25.Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 2.Uluslararası Müzecilik Çalıştayı ve Birim Amirleri Toplantısı” 11-18 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.
1990 yılından itibaren her yıl farklı illerde düzenlenen ve büyük bir katılımla gerçekleştirilen sempozyum, Bakanlığa bağlı Müze Müdürlüklerince yapılan müze çalışmalarının ve kurtarma kazılarının sunulup, tartışıldığı bilimsel bir toplantı niteliğindedir.
Söz konusu sempozyum kapsamında, 11-13 Nisan 2016 tarihinde müzecilik hizmetine yönelik uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği Ankara Üniversitesi ile koordineli olarak gerçekleştirilecek eğitim amaçlı “Müzecilik Çalıştayı” yapılacak,
14-15 Nisan 2016 tarihleri arasında Müze Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazıları ile ilgili bildiriler sunulacaktır.
16-17 Nisan 2016 tarihleri arasında ise Bakanlığa bağlı Müze Müdürleri,  Laboratuvar Müdürleri, Rölöve ve Anıtlar Müdürleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlerinin katılımıyla müşterek sorun ve çözüm önerilerinin görüşüleceği bir toplantı da bahse konu organizasyon kapsamında gerçekleştirilecektir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatlarından toplam 400 kişinin katılacağı organizasyona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, A.B.D., İngiltere, Avusturya ve Ülkemizden çok sayıda bilim insanının katılması planlanmıştır.
159876,25inci-muze-kurtarma-kazilari-sempozyumu
159875,2inci-uluslararasi-muzecilik-calistayi
159877,25inci-muze-kurtarma-kazilari-semp---2inci-muzecilik-ca-

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir