MÜZELER YAŞAMLARI DEĞİŞTİREBİLİR

MÜZELER YAŞAMLARI DEĞİŞTİREBİLİR

Mardin Müzesinin, TÜBİTAK (Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu) Bilim Şenlikleri Destekleme Programı için hazırladığı “Müzeler Yaşamları Değiştirebilir” adlı projesine TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulundu.

Müze Müdürü Nihat Erdoğan’ın yürütücüsü olduğu Müzeler Yaşamları Değiştirebilir projesine Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı akademisyenlerinin yansıra Artuklu, , Batman, Atatürk, Eskişehir ve Kıbrıs Üniversiteleri’nin akademisyenleri de yer alıyor. Projede müze eğitimi çalışmalarının Mardin örneği üzerinden Türkiye’de ve Kıbrıs’ta yaygınlaştırılması planlanıyor.

TÜBİTAK’ın projeye verdiği destek ile Mardin Müzesindeki Müze Eğitimi ve uygulamaları farklı uzmanlık alanlarında eğitimciler, akademisyenlerin katılımıyla daha görünür kılınacak, çeşitlendirilecek ve geliştirilecek. Proje kapsamında planlanan etkinliklerde Mardin köy okullarında, müzenin bulunduğu kentsel sit alanında bulunan 10-13, 13-16 ve 16 yaş üzeri katılımcılar eğitim alacak olup Müze Eğitimi çalışmalarında dezavantajlı gruplar ve bölgelere (köyler) bu projede öncelik veriliyor. Projede Farklı gelişen bireylerin projede yer almalarını sağlayarak toplumdaki ayrımcılık, ötekileştirilmenin önlenmesi, konuya dair farkındalık yaratılması, iletişimin güçlenmesi ve farklı yaş grupların kaynaşması da hedefleniyor.

18 Mayıs müzeler gününde başlayacak projede bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin geliştirilmesi amaçlanarak yapılacak atölye/laboratuvar çalışmaları, gösteri, gezi, sergi, sahne şovları, oyunlar, söyleşiler, konserler ve festivallerin uygulama süreci 8 aylık bir zaman dilimini kapsayacak.

Muzeler yasamlar_ degistirebilir 3

Müze Müdürü Nihat ERDOĞAN yaptığı açıklamada “Çağdaş Müzecilik anlayışı doğrultusunda başta çocuk ve gençler olmak üzere bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde sunan, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kitlelerin katılımını sağlamayan çalışmalar yürüten müzemize sağlanan destek bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yayılmasını, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini arttıracak, çocukları ve gençleri bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirecek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştıracaktır.” Dedi.

2009 yılından bu yana Mardin Müzesinin yürüttüğü çalışmalarına “Müzeler Yaşamları Değiştirebilir” sloganı ile yola çıktıklarını; müze koleksiyonları ile izleyiciler arasında bağ kurmak olarak tanımlanan “müze eğitimi” çalışmaları ile müze ziyaretçisi olmayan bir kitleyi müzeye yaklaştırarak halkın yaşamında bir değişim yaratmaya çalıştıklarını belirten ERDOĞAN. Kültürel mirasını yaşatarak koruyan, farklılıklara saygı gösteren, demokrasi bilinci edinmiş, paylaşımcı ve kendisiyle barışık bir toplum için müzelerin çok önemli olduğunu bu yüzden somut ve somut olmayan kültürel mirası ve korunması hakkında farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ve kültür varlıklarını tanıma, koruma, yaşatma bilincinin geliştirilmesi gerektiği; müzedeki eserleri değerli ve anlamlı bulan, onları izlemekten keyif alan, nesneleri geçmişin bilgi kaynağı olarak algılayan, boş vakitlerini müzelerde değerlendiren müze kültürlü nesiller yetişmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Mardin Müzesi, geçen yıl 7 Kasım 2014 tarihinde 14. üncüsü Sidney’de düzenlenen ve müze iletişimi alanında dünyanın en prestijli konferansı olan Communicating the Museum toplantısı kapsamında merkezi Paris’te bulunan Agenda İletişim Ajansı’nca, müzelerin halkın ilgisini çekmeye yönelik iletişim çalışmaları için değişik dallarda her yıl verilen Uluslararası Tasarım İletişim Ödülleri’nde (IDCA) müze eğitimi çalışmaları ve Arkeopark ile “Gençlere Yönelik En İyi Program” dalında finalist ev sahibi Avusturalya ve Amerika müzelerini geride bırakarak dünya birincisi olarak altın ödül almıştı.

Ayrıca Türkiye’nin Uluslararası tek Eğlence, Aktivite, Park Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX 2014 kapsamında bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen “Shining Star Awards 2014 – Eğlencenin Yıldızları yarışmasında “En İyi Müze” kategorisinde Mardin Müzesi birinci olmuştu.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir