AYLİN NAZLIAKA’YA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDUK

Derneğimizin girişimleriyle arkeologların ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi için Meclis Başkanlığına Kanun Teklifi veren CHP Ankara Milletvekili Sayın Aylin NAZLIAKA’ya teşekkür ziyaretinde bulunduk.

Dernek Başkanımız Dr. Soner ATEŞOĞULLARI, Başkan Yardımcısı M. And ATASOY ve Yönetim Kurulu Üyesi Aynur TALAAKAR’dan oluşan heyetle gerçekleştirdiğimiz ziyarette; Dernek Başkanımız Dr. Soner ATEŞOĞULLARI, arkeologların kazılar yoluyla paha biçilemeyecek eserleri toprak altından çıkartarak envanterlenmesi, korunması ve müzelerde sergilenmesi gibi hizmet özelliği açısından oldukça zahmetli ancak bir o kadar da önemli görev üstlendiğini dile getirdi. Bu nedenle 657 sayılı Kanunun Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı bölümünün (a) bendine “…Yüksek Mimar ve Mimar…” ibaresinden sonra gelmek üzere “Arkeolog” ibaresinin eklenmesini talep ettiklerini vurguladı.

Türkiye’nin birçok uygarlığa beşiklik etmiş zengin arkeolojik geçmişe sahip bir ülke olduğu, arkeologların kazı ve araştırmalar yoluyla Anadolu’nun ve insanlığın binlerce yıllık tarihine ışık tutacak bilgileri büyük bir özveri ile elde ederek, insanlığın hizmetine sunmaya çalıştığı, Anadolu’nun zengin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkartarak korumak gibi önemli ve zahmetli bir misyonu üstlenmelerine rağmen, ülkemizde gereken değeri görmedikleri dile getirildi.

Öte yandan büyük idealler ile bu mesleği seçenlerin büyük bir kısmının mezuniyet sonrasında mesleğiyle ilgili iş bulamadığı, mesleğine ilişkin bütün umutlarını kısa sürede kaybettiği, derneğimizin verilerine göre ülkemizde halen 12.000 kadar işsiz arkeolog bulunduğu, her yıl üniversitelerin arkeoloji bölümünden mezun olan arkeologların sayısı yaklaşık 2.850 iken, yılda kamuda iş bulabilenlerin sayısının yüzde 1′i bile bulmadığı ifade edildi. Ziyarette arkeologların çalışabilecekleri kurumların Üniversiteler, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları, Belediyelerin bünyesinde bulunan KUDEB’ler, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü gibi kamu kurumları olduğunu, dolayısıyla çalışma alanlarının oldukça sınırlı olduğunu, buna bağlı olarak da personel alımının çok az sayıda olduğunu ifade ettik.

Arkeologların istihdam sorununun çözülebilmesi için, arkeologlara mesleklerini yapabilecekleri yeni çalışma alanlarının açılması gerektiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üniversiteler dışında da iş bulabilmelerinin sağlanması gerektiğini de ifade ettik. Yaşanmakta olan bu olumsuzluklara devletin en kısa sürede bir çözüm bulması gerektiği, devlet ve özel üniversitelerden mezun olan çok sayıda arkeoloğa yeterli iş olanağı yaratma yolunun bulunması gerektiği dile getirildi.

CHP Ankara Milletvekili Sn. Aylin NAZLIAKA da arkeologların mağduriyetinin giderilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi ve diğer çağdaş ülkelerde olduğu gibi toplumda statülerinin yükseltilmesi için mecliste gerekli desteği vereceğini ve özellikle arkeologların ek göstergesinin 3600’e çıkarılması konusunun takipçisi olacağını ifade ederek, geçmişimizi araştırıp geleceğimize ışık tutan bu bilim dalını uygulayan meslek grubuna sahip çıkmanın kendileri için de önemli olduğunu vurguladı.

Sayın Aylin NAZLIAKA’ya arkeologların sorunlarına göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

486A1747 486A1751-001

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir